Tøyen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Tøyen senter fotografert i 2006. - Foto Mahlum / Public Domain

Tøyen, området mellom Kampen og Rodeløkka, bydel Gamle Oslo, navn etter Tøyen gård. På gårdens grunn, som tilfalt Universitetet 1812, er anlagt botanisk hage og naturvitenskapelige museer. Opprinnelig var det meningen å legge universitetet til Tøyen, isteden ble det prosjektert anlegg av 20 løkke-eiendommer for professorer, tildelt etter ansiennitet, ordningen stadfestet 1835 (professorbyen). I begynnelsen av 1880-årene var Bellevue den eneste av parsellene som var tatt i bruk som fast bosted; ordningen ble besluttet opphevet, men stod imidlertid ved lag til 1920. Se også Heibergløkken.

Utenfor Universitetets område i sørvest kom det en del trehusbebyggelse, etter byutvidelsen i 1878 murgårder frem mot 1900. Under koleraepidemien 1833 fikk Tøyen kirkegård, senere nedlagt. Tøyen skole åpnet 1882, Vahl skole 1895, Lakkegata skole 1899. Tøyen kirke innviet 1907, menigheten ble slått sammen med Grønland 1984. Tøyen fikk jernbanestasjon 1904. 1915 ble Tøyen Trafostasjon (ark. Thv. Astrup) oppført, nå nedlagt og ominnredet til kultursenter. Kommunal boligbygging kom i gang 1913, oppføring av boligblokker i 1930-årene; utbygging av Tøyenjordene tok til 1938, fullført 1954, bebyggelsen består vesentlig av fireetasjes lamellhus utført ved OBOS og forskjellige byggelag.

Litt østenfor det egentlige Tøyen ble Lille Tøyen hageby reist 1916–22, et kommunalt prosjekt utarbeidet av arkitekt Magnus Poulsson. Lille Tøyen sykehjem åpnet 1922.

Munch-museet ble oppført på Tøyen. Det sto ferdig 1963, flyttet til Bjørvika i 2019. Tøyenbadet åpnet 1976. Det siste store byggeprosjektet, Tøyen sentrum, ble reist 1968–80 i det eldste boligstrøket. Tøyen T-banestasjon ble åpnet 1966.

På taket av Tøyen T-banestasjon åpnet Tøyen parkourpark i 2015.