Tannhelsetjenesten Oslo KF

Revisjon per 29. jan. 2021 kl. 21:43 av Helge (diskusjon | bidrag) (skrivefeil)
Regissør: Olav Engebretsen for Oslo kinematografer, 1952. Filmen eies av Oslo byarkiv.

Tannhelsetjenesten Oslo KF, Storgata 51, kommunalt foretak som gir tilbud om vederlagsfrie tannhelsetjenester til barn og ungdom samt enkelte andre grupper (psykisk utviklingshemmede, eldre og uføre i institusjoner og pasienter i psykiatri og rusmiddelomsorg). Foretaket har også ansvar for tannlegevakt, for tannhelsetjenester til innsatte i fengsel (Oslo fengsel og Bredtveit fengsel), rådgivningstjeneste for sosialkontorene og en spesialavdeling for bl.a. traumatologi. Tannhelsetjenesten tilbyr også behandling til voksne betalende pasienter på enkelte tannklinikker.

Det er 24 offentlige tannklinikker i drift. De fleste av disse ligger i skoler eller større sykehjem.

Den første skoletannklinikken ble opprettet i Kristiania 1910. Ved opprettelsen av Oslo kommunale folketannpleie i 1938 ble det offentlige tilbudet utvidet til også å omfatte småbarn (3–7 år) og ungdom (14–18 år). 1949 ble skoletannpleien og folketannpleien slått sammen til Oslo offentlige tannhelsetjeneste, fra 1998 kalt Tannhelseetaten. Omgjort til kommunalt foretak med dagens navn 2002. Den er fra 2012 en del av Helseetaten.