Tonsen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Tonsen, sogn og boligstrøk ved Trondheimsveien nord for Sinsen i bydelene Bjerke og Nordre Aker; navn etter Tonsen gård. Ved siden av jordbruk var steinindustri gammel næringsvei. Kommunens grunnervervelser i 1880-årene ble brukt til anlegg av Tonsen Fattiggaard og Aker sykehus, men også til utparsellering av villatomter.

Kommunal planteskole anlagt 1894. Tonsen transformatorstasjon i Sinsenveien 86 ferdig 1903, totalskadet ved eksplosjon etter lynnedslag 1933 da hele Aker ble mørklagt. Ny stasjon i gang 1935. Tonsen kirke innviet 1961. I 1950-årene ble området nord for Trondheimsveien utbygd på boligfeltene Tonsenjordet og Tonsenhagen/Rødberget med høyhus og boligblokker.

Tonsenjordet borettslag, 17 like tre- og fireetasjes blokker med til sammen 260 leiligheter i området rundt Tonsen kirke, oppført av USBL 1954 (ark. USBLs Arkitektkontor v/ Thomas Tostrup), adresser til Traverveien. USBL hadde på denne tiden gått helt over til den industrialiserte elementbyggingen som var påbegynt på Årvoll Vest i 1953.