Tonsenhagen/Rødberget

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Noen av blokkene i Ragna Nielsens vei fotografert i 2008. - Foto Helge Høifødt / Creative Commons

Tonsenhagen/Rødberget, boligområde i bydel Bjerke mellom Grefsenåsens østskråning og Kolås på nordsiden av Trondheimsveien. Navn etter husmannsplassen Tonsenhagen og fjellskrenten Rødberget. Bebyggelsen består vesentlig av lavblokker og tre høyhus på 10 etasjer, oppført av USBL i perioden 1954–60 (ark. Espen Poulsson). Tonsenhagen skole, barneskole (1–7) ble tatt i bruk 1963.