Treschows bru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Foto: Ole Anders Flatmo / Creative Commons

Treschows bru, Bjølsen, bydel Sagene, bro over Akerselva i Treschows gate. Den opprinnelige broen ble oppført 1861, oppkalt etter admiralitetsråd Gerhard Treschow (ca. 1659–1719), som bl.a. eide Bjølsen gård og Bentse Brug ved Akerselva. Den gamle broen ble revet og ny bro oppført 1945–48. Demningen fra ca. 1900 ble rehabilitert 1989, damvokterhuset med vannstandsmåler er bevart.