Ulven lagerområde

Ulven lagerområde, et stort lagerområde ved Ulvenveien sørøst for Standard Telefon og Kabelfabrik anlagt av tyskerne under krigen. Her var det en rekke brakker, ofte kalt Alnabru-lageret. Tyskerne kalte det Wehrmachtlager Ulvenveien. Det var anlagt av det tyske entreprenørfirmaet Sager & Woerner, som var underleverandør til Organisation Todt. Også på nordsiden av Alnabanen, der Norsk Gjenvinning, Haraldrud nå har et stort anlegg, var det bygd et lagerområde. Her lå lagerskurene på rekke og rad langs to veier som sammen dannet en V-form. Mange av disse brakkene ble liggende her helt til rundt år 2000.

Standard Telefon og Kabelfabrikk og det store lagerområdet ble etter frigjøringen i mai 1945 overtatt av mannskaper fra Milorg. I midten av juni var det fremdeles tyske mannskaper her. Deretter ble lageret disponert av allierte styrker til 1946, og da kalt NOR 20 FOD (Field Ordnance Depot). Allerede i oktober 1945 ble en vaktbrakke, fire store lagerskur og to soldatbrakker solgt. I januar 1946 meldte man at lageret var helt overfylt, og at det var fare for at det lagrede materiellet kunne bli ødelagt. I mars ble det sendt et rundskriv om istandsettelse av lagerområdet. Det ble ansett som nødvendig å utvide lageret, hvis Stortinget besluttet å kjøpe inn bestilt engelsk materiell. Fire av brakkene ble imidlertid solgt i november dette året, og sommeren 1947 ble størstedelen av lagerbebyggelsen avhendet til A/S Sletten.