Uranienborg (løkke)

Revisjon per 26. okt. 2020 kl. 13:07 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Uranienborg, tidligere løkkeeiendom mellom løkkene Tullinbjerget (ved Frognerveien) og Schramsløkken (ved Hegdehaugsveien). Den hadde en praktfull utsikt som gav den navn etter Tycho Brahes observatorium. I 1728 tilhørte den kjøpmann og stadskaptein Anders Elieson. Hans enke, Mette Stranger, solgte den til sin nevø justisråd Morten Leuch Elieson, gift med Dorothea Mogensen fra Linderud. Etter sin manns død 1763 lot Dorothea oppføre en ny hovedbygning på bakketoppen mellom nåværende Camilla Colletts vei og det som skulle bli tomt for Uranienborg kirke. Etter at Uranienborg i 1786 var overtatt av familien Anker, ble den mer parkmessig behandlet og fikk ry som en av de vakreste eiendommer i byens omegn. Atkomsten var fra Frognerveien via Skovveien, det siste stykket gjennom en kastanjeallé. Uranienborg løkke ble til slutt slått sammen med naboløkken Frydendal. Uranienborgskogen med sine høye furutrær var lenge et populært utfartssted for byens befolkning.

I 1809 ble rittmester Erhard Voigt eier, 1813 overtok overkrigskommissær Carl Carlsen eiendommen, og i hans familie var den til den etter hvert ble utparsellert fra 1850-årene. Frøknerne Sylows Pigeskole holdt til i hovedbygningen fra 1872, den ble revet 1898 for fremføring av Camilla Colletts vei. Deler av Uranienborg ble kjøpt til anlegg av Homansbyen og Uranienborg terrasse i 1860-årene. Med tanke på byutvidelse og anskaffelse av tomter til kirke, skole, brann- og politistasjon ble en større del av løkken besluttet kjøpt av bystyret 1874. Opparbeiding av dagens park tok til i 1904. Lekeplass ble anlagt 1922–23. Byggingen av Uranienborg kirke, innviet 1886, ble en av datidens byggeskandaler og gjennomført med store overskridelser.

Løkken Bloksberg ble frasolgt løkken Uranienborg i 1855. Hovedbygningen som lå i Skovveien 35, ble revet 1965.

Lille Uranienborg var opprinnelig hovedbygning på løkken Frydendal. Dette var barndomshjemmet til Roald Amundsen fra 1873, og lå der Uranienborgveien 9c ligger i dag.

Se også artikkel om strøket Uranienborg.