Uranienborgveien

Revisjon per 3. des. 2022 kl. 17:49 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Uranienborgveien, Uranienborg, bydel Frogner, fra Parkveien til Professor Dahls gate. Navnet vedtatt 1864. Lenge lå denne veien som en privat vei, temmelig bratt, gjennom Uranienborgskogen. Først i slutten av 1870-årene ble den opparbeidet med meget betydelige skjæringer. Skjæringen mellom Josefines gate og Holtegata er bevart åpen og fredet fordi den viser den typiske karakteren av fjellgrunnen i Oslo. Man ser her en sterkt foldet mørk leirskifer med kalkknoller. I tillegg er det her bevart en patriotisk graffiti fra annen verdenskrig – «Vær tro mot H7», som ble anlagt like ved Uranienborg terrasse, der okkupasjonsmakten hadde rekvirert flere villaer.

Bygninger m.m.:

2. Herskapelig toetasjes murvilla fra 1887 (ark. Victor Nordan). Ved århundreskiftet 1900 kjøpt av godseier Odilon B. H. Hanneborg, fra 1910 utleid til ambassader, både den tyske og den russiske, senere sovjetiske holdt til her, og det var her Aleksandra Kollontaj bodde i 1920-årene som den første akkrediterte kvinnelige diplomat i verden.

Her er det satt ned to snublesteiner til minne om redaktøren av kommunistavisen Arbeideren og partiformannen i NKP Henry W. Kristiansen (f. 1902), gift med norsk-jødiske Mirjam Hansen (f. Rathaus). De bodde i Holtet HagebyBekkelaget. 22. juni 1941 ble de begge arrestert og satt inn på Grini. 15. november 1941 ble de deportert, Henry til Neuengamme og Mirjam til Ravensbrück. Henry døde i Neuengamme 16. januar 1942, Mirjam ble drept i gasskammer i Auschwitz i mai 1942.

Under krigen var huset rekvirert av Gestapo og ble brukt som klubblokale, der de blant annet spiste lunsj om formiddagen mellom forhørsøktene på Victoria terrasse. Etter frigjøringen, fra 21. mai til 6. juli, da mannskaper fra Milorg D 13133/1 var vaktmannskaper på Slottet, ble villaen brukt til innkvartering av disse karene, inntil Garden igjen kunne overta slottsvaktholdet.

Etter krigen brukt av Rings danseinstitutt. Senere kontorer for arkitekter og designere, nå Fritt Ord og Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening.

3. Leiegård fra 1876 (ark. N. S. D. Eckhoff) i fire etasjer, opprinnelig med én leilighet i hver etasje. Samtidig ble det bygd en maken leiegård ved siden av (nr. 5), senere revet.

6. Villa i nygotisk stil fra 1868 (ark. G. A. Bull), oppført i halvannen etasje for kjøpmann Peter Emil Steen, som 1856 etablerte handleshuset Steen & Strøm. Nå kontorer for Reitan-gruppen, som rehabiliterte villaen i 2007–08.

7. Her lå tidligere Otto Anderssens skole. Den nåværende bygning er en leiegård i sju etasjer fra 1933 (ark. Fritz Jordan).

9a. I de siste krigsårene var det her matdepot for Koordinasjonskomiteens sekretariat. Det gikk under navnet «Butikken» og hadde lokaler i en blomsterbutikk. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om denne virksomhetn.

9c. Her lå før en liten trevilla, «Lille Uranienborg», fra 1851, som tilhørte den gamle byløkka Frydendal. Den var Roald Amundsens barndomshjem. Nå utgjør 9c sammen med nr. 11b og 11 c tre leiegårder gruppert omkring en åpen gårdsplass, oppført 1932 (ark. Fritz Jordan).

11a. Fireetasjes gård, tidligere kjent som «U 11», der Studentersamfundet hadde kontorer i 1950- og 1960-årene. Under krigen ble gården brukt som kaserne og Offiziersheim for høyere tyske underoffiserer (Portepee Unteroffiziersheim). Her hadde tyskerne også et reservelager for radiomottagere og -sendere.

13. Et femetasjes hybelhus fra 1936 med 65 hybler (ark. Hjalmar S. Bakstad). I underetasjen var det spisesal med kjøkkenavdeling og selskapsrom med tilhørende garderober. Gården ble under krigen rekvirert av tyskerne; frigitt for tilbakeføring til eierne i midten av juni 1945.

I kjelleren lå 1953–94 den brune kafeen «Krølle Kro».

15. Smalt lite hus med inngang fra Josefines gate. Fasaden utgjøres av den gamle inngangsportalen til Norges Brannkasses bygning i Wergelandsveien, som ble revet 1977.

16. Den tidligere adressen til løkken Uranienborg. Her holdt Frøknerne Sülows Pigeskole til 1872–98.

22b. Uranienborg kirke.

23. Markant hjørnegård mot Holtegata med nygotiske detaljer, oppført 1884–85 (ark. Due og Steckmest) for ingeniør August Kielland.

28. Uranienborg Menighetshus, hovedinngang fra Daas gate 17.

29. Seksetasjes hybelhus fra 1940 med delvis innredet underetasje og 40 leiligheter. I et tilbygg var det garasje for fem biler, i underetasjen to butikker, en leilighet og et vaskeri samt kjøkkenavdeling med spisestue for leieboerne. Huset var rekvirert av tyskerne under krigen.