Vestre Aker kirkegård

Revisjon per 23. nov. 2021 kl. 15:07 av Astrid (diskusjon | bidrag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vestre Aker kirkegård, Ullevålsveien 117. Areal 30 daa. Innviet samtidig med Vestre Aker kirke 1855. Ca. 2 daa av Kalvehaugen under Store Ullevål ble innkjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Den eldste del av kirkegården ligger nærmest kirken. Den er utvidet flere ganger, bl.a. 1963 ved at eiendommen Blindernveien 5 ble tillagt kirkegårdsarealet, 1966 med ca. 4 daa og 1967 med ca. 9 daa. Driftsbygningen ble oppført 1963.

Av kjente personer som er gravlagt her kan nevnes kunstmaleren Halfdan Egedius (1877–99), biskopene Jørgen Moe (1813–82), J. Chr. Heuch (1838–1904) og Bernt A. Støylen (1858–1937), riksadvokat Bernhard Getz (1850–1901), professorene Absalon Taranger (1858–1930) og Moltke Moe (1859–1913), avholdsmannen Arne Halgjem (1877–1927) og motstandsmannen, lektor Einar Høigaard (1907–43).