Vestre Aker skole

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 10:10 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Ullevålsalleen 37 (1870; ombygd 1916, ark. Harald Aars), alternativ ungdomsskole (8–10). Utgangspunktet var Christiania Opfostringshus (Waisenhuset) som 1778–1915 hadde t...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Ullevålsalleen 37 (1870; ombygd 1916, ark. Harald Aars), alternativ ungdomsskole (8–10). Utgangspunktet var Christiania Opfostringshus (Waisenhuset) som 1778–1915 hadde tilholdssted i Kongens gate 1. Barneinstitusjonen, som omfattet skole og internat, etablerte seg på Store Ullevål i 1917, etter at gården var ombygd og innredet til videre drift. I 1978 opphørte institusjonen å eksistere, men samme år ble det opprettet en spesialskole med det nåværende navnet i de samme bygningene. Målgruppen er elever med sosiale og/eller emosjonelle vansker fra grunnskolene i byen. Opplæringen omfatter både praktisk arbeid og teoriundervisning. Skolen har også et internat med plass til opp til 12 beboere. I tillegg driver skolen utadrettet virksomhet overfor andre osloskoler. Skoleåret 2008/09 hadde skolen rundt 30 elever.

Referanser til denne artikkelen

Christiania Opfostringshus, Ullevålsalléen