Victoria Hotel

Revisjon per 30. aug. 2018 kl. 17:36 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Victoria Hotel, tidligere hotell i Rådhusgata 8/Dronningens gate 9, opprettet 1853/55. Bygningen ble oppført i 1750-årene av kommerceråd Gustavus Strømboe. 1763–1803 var gården eid av Mogens Larsen Monsen på Linderud. 1766 ble det oppført en ny fløy av utmurt bindingsverk i to etasjer. Da svigersønnen, generalkrigskommissær Haagen Mathiesen, overtok gården 1803, foretok han en gjennomgripende modernisering og utsmykning av interiørene. En takstforretning i 1822 fremhever «de malte, betrukne og smukt innredede værelser». 1839 ble gården solgt til kjøpmann Even Sten og 1853 til Petter O. Persen som innredet den til hotell.

Hotellet kom til å nyte europeisk ry og hadde både statsoverhoder og verdensberømte kunstnere som gjester. 1888 spurte det engelske tidsskriftet St. Stephen’s Review sine lesere hvilket hotell de mente var det beste i Europa. Det kom inn flere tusen svar, og det hotellet som tok prisen var Victoria!

Den eldste bygningen, med svalganger og vinterhage, brant ned 1916. Portalen av huggen stein ble satt opp igjen i sidebygningen, Dronningens gate 7. Hotellet ble nedlagt 1930. Etter å ha vært drevet som leiegård og husvillgård en tid, ble huset revet 1936.