Victoria Hotel

Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 07:37 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Victoria Hotel i Rådhusgata 8, Oslo, 1905. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Musem

Victoria Hotel, hotell 1853–1930 i Rådhusgata 8/Dronningens gate 9, etablert 1853/55. Bygningen ble oppført i 1750-årene av kommerceråd Gustavus Strømboe. 1763–1803 var gården eid av Mogens Larsen Monsen på Linderud. I 1766 ble det oppført en ny fløy av utmurt bindingsverk i to etasjer. Da svigersønnen, generalkrigskommissær Haagen Mathiesen, overtok gården 1803, foretok han en gjennomgripende modernisering og utsmykning av interiørene. En takstforretning i 1822 fremhever «de malte, betrukne og smukt innredede værelser».

I 1839 ble gården solgt til kjøpmann Even Sten og 1853 til Petter O. Persen som innredet den til hotell. Hotellet kom til å nyte europeisk ry og hadde både statsoverhoder og verdensberømte kunstnere som gjester. I 1888 spurte det engelske tidsskriftet St. Stephen’s Review sine lesere hvilket hotell de mente var det beste i Europa. Det kom inn flere tusen svar, og Victoria Hotel tok prisen!

Den eldste bygningen, med svalganger og vinterhage, brant ned i 1916. Portalen av huggen stein ble satt opp igjen i sidebygningen, Dronningens gate 7. Hotellet ble nedlagt 1930. Etter å ha vært drevet som leiegård og husvillgård en tid, ble huset revet i 1936.