Ytteborgs Bryggeri A/S

Revisjon per 20. nov. 2020 kl. 16:00 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Ytteborgs Bryggeri A/S, tidligere bryggeri, grunnlagt av garvermester og stadshauptmann Nils Jensen Ytteborg (1792–1858) i 1836 i Hausmanns gate 12, (senere 8–10–12), der «Blå Kors-bygningen» ligger nå.

I begynnelsen av 1840-årene fikk Ytteborg anlagt ølkjellere i fjellet i Akersbakken 22/24 like ved Gamle Aker kirke, fire store lagerrom med teglsteinshvelv under en overbygning av utmurt bindingsverk. Adkomsten var gjennom bindingsverkshuset, hvorfra to vindeltrapper førte ned til kjellerne. I midten av trappene var det heiser til å heise øltønner opp til overbygget, hvorfra de ble transportert til bryggeriet for tapping på flasker. Ytteborgs ølkjellere var meget avanserte for sin tid; de ble innviet i begynnelsen av april 1845. Fjellhallene ble bsøkt av kong Oscar 1 og dronning Josephine ikke lenge etter innvielsen. Ølkjellerne var i bruk til 1897, da bryggeriet flyttet og skiftet navn til Foss bryggeri.

Etter Nils Jensen Ytteborgs død ble sønnene Carl Theodor Ytteborg (1827–1888) og broren Julius Ferdinand Ytteborg (1830–1910) bryggeriets eiere. Da Theodor Ytteborg døde, overtok broren Julius og hans sønn Inge Carl Ytteborg (1864–1920) bryggeriet i 1889 og drev det videre sammen. Frem til 1897 var bryggeriets navn Th. Ytteborg & Co. Dette året ble bryggeriet flyttet til Øvre Foss, skiftet nav til Foss Bryggeri og ble omdannet til aksjeselskap med Inge Ytteborg som administrerende direktør.

Under den annen verdenskrig ble de gamle ølkjellerne i Akersbakken brukt til grønnsaklager, og det ble da åpnet en transportinngang fra Akersbakken. I forbindelse med en utvidelse av Gamle Aker kirkegård i 1950-årene ble overbygningen revet, og kjellerne ble etter en tid så utsatt for grunnfuktighet, slik at de senere ikke har kunnet brukes.