Rosenholm barneskole

Rosenholm barneskole, Nordåsveien 160/162, barneskole (1–7), tatt i bruk 1984. Skolen består av 14 mindre paviljonger; hver klasse har sitt eget klassehus. Rosenholm var den første skolen i Oslo som ble bygd etter et slikt «grendehusprinsipp» (ark. G. Grinde). I tillegg til vanlig undervisning har skolen byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. I 1995 var elevtallet på sitt høyeste med 460 elever. Da ble det besluttet at det måtte bygges en ny skole, Lusetjern, og i den forbindelse ble skolegrensene forandret. I skoleåret 2023/24 hadde skolen 289 elever. Rosenholm skoles barnekor.