Seoptangen (plass)

Seoptangen, husmannsplass med gnr. 172/3, sørvest for Gjersrudtjern, Klemetsrud. Tidligere plass under Nedre Gjersrud, også kalt Gjersrudtangen. Navn etter Abraham Gulbrandsen Seop, som eide gården Seop og Seop hvilestue 1838–65. Gården Seop het fra 1885 Godheim.