Sporveien

Sporveien, kommunalt kollektivtransportselskap, til 2013 var navnet på selskapet Kollektivtransportproduksjon AS. Selskapet har datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss. Sporveien eier, forvalter, utvikler og drifter all trikke- og T-banevirksomhet i Oslo og Akershus (Viken), samt drifter busstransport på anbud. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. Konsernet har ca. 3700 ansatte.