Dreyers Forlag

Dreyers Forlag AS, forlag opprinnelig grunnlagt som trykkeribedrift i Stavanger i 1847. Trykkeriets forlagsdel ble i 1942 kjøpt av Barthold A. Butenschøn (1904–2001) og etablert som et eget forlag med Butenschøn som direktør og lyrikeren Alf Larsen (1885–1967) som hovedkonsulent, senere etterfulgt av Aasmund Brynildsen (1917–74). Forlaget som i mange år hadde kontorer i Arbins gate 7, ble etter hvert et mellomstort kulturforlag med utgivelse av oversatt essayistikk (bl.a i serien Dreyers kulturbibliotek), men også norsk og oversatt skjønnlitteratur. Georges Simenons Maigret-bøker var i mange år en viktig inntektskilde for forlaget. Det har i løpet av sin historie vært gjennom flere fusjoner, én nedleggelse og én reetablering. I 1991 ble Dreyer slått sammen med det Cappelen-eide Grøndahl & Søn Forlag A/S under navnet Grøndahl og Dreyers Forlag A/S. Det sammenslåtte forlaget ble i 1999 oppløst og inkorporert i Cappelen.

Etter at Barthold Butenschøn hadde gått av med pensjon, etablerte han i 1979, forlaget Andresen & Butenschøn AS sammen med Hans B. Butenschøn og Anton Fredrik Andresen. I 2010 byttet dette forlaget navn til Dreyers Forlag AS. Butenschøn-familien er fortsatt knyttet til forlaget, som i dag eies av AS Forlagsfinans og holder til i Dronningens gate 16.