Kringkastingsorkestret

Kringkastingsorkestret, etablert 1946, er Norsk Rikskringkastings symfoniorkester og har snaut 60 musikere. Det er også kjent under forkortelsen KORK. Orkesterets hjemmearena er Store Studio på Marienlyst (se også Radio og fjernsyn). Kringkastingsorkestret er det minste av byens tre profesjonelle symfoniorkestre – de to øvrige er Oslo-Filharmonien og Den Norske Operas Orkester – men har et meget stort publikum gjennom riksdekkende radio- og TV-sendinger.

Historikk

Kringkastingsorkestret ble etablert i 1946 ved overtakelse av Øivind Berghs orkester fra Hotel Bristol, og var opprinnelig på 24 musikere. Øivind Bergh var sjefdirigent de første tredve årene 1946–76, og gjennom radio- og TV-sendinger ble dette samarbeidet noe av en institusjon for det norske folk.

Kringkastingsorkestret har siden hatt en tosidig profil, som består både av å gi populærkonserter og bistå populære artister og samtidig gi plass for den klassiske musikktradisjonen og uroppførelser av ny musikk.

Sjefdirigenter
1946–76 Øivind Bergh
1976–88 Sverre Bruland
1989–92 Avi Ostrowsky
1994–2002 Ari Rasilainen
2003–06 Rolf Gupta
2009–12 Thomas Søndergård
2013–20 Miguel Harth-Bedoya
2020– Petr Popelka