Lysaker stasjon

Lysaker stasjon, fjernstyrt stasjon på Drammenbanen ved km 7,00. Selv om stasjonen ligger i Bærum, regnes den takstmessig til Oslo, slik at man kan reise dit på Oslotakst. Lysaker ble opprettet i forbindelse med åpningen av banen i 1872 og fjernstyrt fra 1992. 1990–2000 hadde stasjonen navnet Lysaker/Fornebu. Den første stasjonsbygningen ble tegnet av G. A. Bull og brant i 1914. En ny stasjonsbygning, tegnet av NSBs arkitektkontor, ble tatt i bruk i 1916 og revet i 1987. Senere har det vært billettsalg i et mindre bygg på plattformen (ark. Arne Henriksen). Lysaker stasjon ble i 2010 ombygd og utvidet fra to til fire spor.

Lysaker vil også bli stasjon på den nye Fornebubanen.