Ellingsrud skole

Ellingsrud skole, Edvard Munchs vei 55, ungdomsskole (8–10), åpnet 1979. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1987 (300 elever). Skoleåret 2018/19 hadde skolen 228 elever.