Norges Hjemmefrontmuseum

Norges Hjemmefrontmuseum, Akershus festning, opprettet som stiftelse 1966, fra 1995 et av Forsvarets museer. Museet ligger i det såkalte «Bindingsverkshuset» (fra 1700-tallet) med «Det dobbelte batteri» (fra 1600-tallet). Museet ble åpnet for publikum på 25-årsdagen for frigjøringen, 8. mai 1970.

Ved en overenskomst mellom stiftelsen og Forsvarsmuseet, godkjent av Stortinget 1977, ble Norges Hjemmefrontmuseum overdratt til staten, som nå har ansvar for driften. Arkitekt Otto Torgersen hadde ansvaret for utformingen. Museets formål er gjennom innsamling og utstilling av gjenstander, bilder, dokumenter osv. å bidra til å gi et inntrykk av okkupasjonsårene 1940–45. Museet har bibliotek og arkiver til bruk for studenter og forskere.