Oslo

OSLO, Norges hovedstad, ligger innerst i Oslofjorden, omgitt av skogkledde åser, og utgjør både en kommune (fra 1837) og et fylke (fra 1842). Oslo grenser mot Bærum og Ringerike i vest, Lunner i nord, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog og Enebakk i øst og Nordre Follo i sør, samt mot Nesodden i fjorden. Oslo hadde 681 071 innbyggere i 2019. Byens samlede areal er på 454 km2, men bare omkring 156 km2 eller 34 % av arealet er eller er planlagt utbygd. Resten, i det alt vesentlige høyereliggende områder, er rekreasjonsområder for byens befolkning, men er også av stor betydning som skogbruksarealer og som nedslagsfelt for byens drikkevannsforsyning. Til Oslo hører også de fleste øyene i fjorden innenfor linjen Lysaker–Gjersjøelva. Bysenteret ligger vest for Akerselvas nedre løp.