Oslo fylke

Oslo fylke, siden 1842 Oslo by som riksdel i den sivile inndelingen i landet. Som fylke er Oslo eget valgdistrikt ved stortingsvalg, men Oslo har ikke eget fylkesting eller egen fylkesadministrasjon. Deres funksjoner ivaretas av de tilsvarende kommunale institusjoner. Oslo har felles statsforvalter (tidligere kalt fylkesmann) med Viken, frem til 2019 med Akershus fylke.

Fylkesmenn/statsforvaltere og stiftamtmenn

Betegnelsen fylke ble innført i 1919.

Akershus (fra 1843: Kristiania) stiftamt
Opprettet 1664; nedlagt 1918
1664–99 Ulrik Frederik Gyldenløve
1679–81 Erik Ottesen Banner
1682–94 Just Justssøn Høg
1694–99 Christian Stockfleth
1699–1708 Frederik Gabel
1708–10 Johan Vibe
1710–31 Vilhelm de Tonsberg
1731–35 Lorentz de Reichwein
1735–37 Jacob Benzon
1737–40 Peter Neve
1740–50 Frederik Otto von Rappe
1750–63 Jacob Benzon
1763–72 Caspar Herman von Storm
1772–73 Diderik Otto von Grambow
1773 Gustav Frederik Holck-Winterfeldt (ikke tiltrådt)
1774–84 Albrecht Philip von Levetzau
1784–89 Jørgen Erik Skeel
1789–95 Frederik Moltke
1795–1802 Frederik Julius Kaas
1802–09 Gebhard Moltke
1809–10 Frederik Julius Kaas
1810–12 Marcus Gjøe Rosenkrantz
1812–13 Nicolai Emanuel de Thygeson
1815–22 Hans Hagerup Falbe
1822–30 Valentin Chr. W. Sibbern
1831–37 Niels Arntzen Sem
1837–39 Hans Christian Petersen
1840–45 Frederik Riis
1846–57 Niels Arntzen Sem
1857–74 Karelius August Arntzen
1874–80 August Christian Manthey
1880–1905 Niels Mathias Rye
1905–17 Otto Albert Blehr
Nedlagt 1918
Akershus fylke (til 1919 Akerhus amt) og Oslo (før 1925 Christiania/Kristiania)
(1815–42 og 1923–2019)
Opprettet 1682
1682–1750 sammen med Akershus stiftamt
1750–57 Christian Rudolph Philip Gersdorff
1757–72 Caspar Herman von Storm
1763–1810 sammen med Akershus stiftamt
1810–13 Eggert Christopher Knuth
1813–15 Poul Christian Holst
1815–42 sammen med Akershus stiftsamt
1842–55 Erik Røring Møinichen
1855–58 Christian Birch-Reichenwald
1859–95 Johan Christian Collett
1895–1918 Ole Andreas Furu
1919–30 Hroar Olsen
1930–43 Ingolf Elster Christensen
1945–55 Carl Platou
1955–63 Trygve Lie
1964–65 John Lyng
1965–79 Petter Mørch Koren
1979–89 Gunnar Alf Larsen
1989–98 Kåre Willoch
1998–2011 Hans J. Røsjorde
2011–18 Valgerd Svarstad Haugland
Oslo og Viken
2019– Valgerd Svarstad Haugland