Alexander Kiellands plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Alexander Kiellands plass, Ila, bydel Grünerløkka, mellom Maridalsveien, Uelands gate og Waldemar Thranes gate, oppkalt 1914 etter forfatteren Alexander Lange Kielland (1849–1906), opparbeidet til park med lekeplass i 1918. Opprinnelig var kun den øvre delen parkmessig opparbeidet med trær, busker og lekeapparater. Den nedre delen, ned mot veiskillet Maridalsveien/Uelands gate, hørte tidligere ikke til parkanlegget. Her var det blant annet en leiegård og en bensinstasjon. Tidligere ble området kalt Steinløkka, etter et steinhuggeri som lå her på 1800-tallet.

Parken var i mange år mangelfullt vedlikeholdt og lite benyttet. Den ble rehabilitert 2001 med springvann og parkbekk. I Maridalsveien på østsiden av parken kom restauranter med uteservering om sommeren. Alexander Kiellands plass ble dermed et sted for uteliv og trivsel i strøket. Plassen er ellers kjent gjennom Lillebjørn Nilsens vise «Alexander Kiellands plass» fra 1985.

Under den annen verdenskrig hadde tyskerne brakker og verkstedsbygninger rett ovenfor Alexander Kiellands plass der kjøpesenteret og boligkomplekset Kiellands Hus, Waldemar Thranes gate 72, ligger nå. Før dette ble oppført i 2006, var det en bensinstasjon her.