Bogstadveiens kapell

Bogstadveiens kapell (Bogstadveien kapell), et tidligere kapell i Bogstadveien 49 c, en murgård fra 1899 (ark. Oscar Dehkes og Egil Selmer) med forsamlingslokale bygget for Aker kommune. 1901 overtok Foreningen for indre Mission i Kristiania forsamlingslokalet, og i 1909 hele gården med det store forsamlingslokale i tredje etasje. Bygget inneholdt da også et mindre møtelokale og flere leiligheter. 1927 ble den store møtesalen innredet med knefall, og det ble tillatt å feire nattverd. Altertavle av Sveinung Aanondsen, flyttet da kirkerommet 1969 ble bygget om til landets eneste eksperiment-kirkerom for nye gudstjenesteformer (ark. Ragnar Sæbø), ledet av Forum Experimentale. Her startet Kirkelig Kulturverksted sin virksomhet, og også Kirkens SOS begynte sin virksomhet her.

Bogstadveien kapell, ikke lenger i kirkelig bruk, men lokale for bl.a. Scenehuset. Foto Sylvi Baardseth Panjwani 2022.

Gudstjenestene i kapellet opphørte 1978, og eiendommen solgt 1995. Det tidligere kapellet rommer nå et solstudio og Scenehuset bl.a.

Historikk

Da Kristiania/Oslo Indremisjon (nå Kirkens Bymisjon) fikk overta forsamlingslokalet, og senere hele bygget, var det for å skaffe et kristelig forsamlingslokale vest i byen. Det ble et meget populært sted for gudstjenester, bibellesninger og kristelige møter. Her var søndagsskole og base for et rikt foreningsliv. Kapellet var et av de første stedene der det ble holdt gudstjeneste tidlig søndag morgen av hensyn til dem som også ville bruke søndagen til friluftsliv. Kristiania Indremisjon ønsket ikke at kapellet skulle være en konkurrent til byens kirker, men ofte var tilstrømningen til søndagens gudstjenester så stor at mange ikke fikk plass.