Bompengering

Bompengering, avsperring av innfartsveiene til byen ved hjelp av kontrollstasjoner som krever inn avgift for motorkjøretøyer som skal inn til byen. Bompengeringen ble opprettet 1990 for å fullfinansiere ny E 18 gjennom sentrum. Det finnes i alt 29 bomstasjoner. Det var opprinnelig bemannede stasjoner, slik at kjøretøyer uten betalingsbrikke eller mynt for betalingsautomat måtte betale manuelt. Dette kravet begrenset alternative plasseringer av stasjonene en god del. Stasjonene ble helautomatiske i 2008. Innkrevingen var planlagt å skulle vare til 2007, men ble forlenget i forbindelse med behandlingen av Oslopakke 3 for samferdselsinvesteringer i Oslo og Akershus.

Fra 2019 er det vedtatt en omfattende utvidelse av antallet bomstasjoner. Se også Fjellinjen AS.