Bysykler

Bysykler, et nett av sykkelstativer med sykler i, der brukerne ved hjelp av et kort kan få tilgang til sykler til bruk i byen. Syklene settes tilbake i stativene etter bruk. Ordningen med bysykler ble lansert 2003. Kommunen legger til rette for sykkelstativer, mens syklene finansieres gjennom reklame.

Bysyklene har vært en stor suksess, og bystyret vedtok 2008 å utvide ordningen. Fra starten var det bare sykkelstativer innenfor Ring 2, men den nye ordningen åpner for at det også vil være stativer utenfor. I sesongen 2018 var det over 100 sykkelstativer, nesten 3000 sykler og i alt 2,8 mill. sykkelturer.

Fra vinteren 2018/19 var det også mulig å få bysykler med piggdekk. I alt 400 sykler på 20 sentrale stasjoner ble utstyrt med piggdekk den første sesongen.