Det første Fagerborg menighetshus

Revisjon per 10. mar. 2024 kl. 22:58 av Baardseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Det gamle Fagerborg menighetshus, Sporveisgata 37, (ark Olaf Petrus Boye) bygget som menighetshus 1897 i enkel nybarokk stil med fasade i pusset og upusset tegl. Solgt 1976 til Acem meditasjon og yoga. Salen i 2.etasje innviet og brukt som midlertidig kirkerom for Fagerborg menighet 1898 til Fagerborg kirke sto ferdig 1903. I 2.etasje kjøkken i tillegg til salen, men 1.etasje hadde en mindre sal pluss en boligdel med 4 rom og kjøkken. To rom var for diakonisse, ett rom til vaktmester og ett til mindre møter.

I 1904 ble det holdt morgengudstjenester her for dem som ville benytte søndagen også til friluftsaktiviteter. Stedet var spesielt egnet fordi bl.a. kjelker kunne oppbevares i lukket gårdsrom under gudstjenesten!

Historikk

Byggmester Peder Galterud bygget en leiegård i Rosenborggata 3, som nå er Fagerborg menighetshus, og menighetshuset i Sporveisgata. Disse inngikk i et legat, "Stiftelsen P Galteruds legat" til trengende i Uranienborg menighet, men med den bestemmelse at legatet skulle følge det sogn det ville bli liggende i ved eventuell deling av sognet. Dette skjedde i 1898, året etter at menighetshuset sto ferdig. Dermed ble begge eiendommene knyttet til Fagerborg menighet. I 1976 ble så menighetshuset solgt, og midlene brukt bl.a. til å omdanne deler av Rosenborggata 3 til menighetssal og kontoret for kirkens ansatte.