Forliksrådene

Revisjon per 23. jan. 2021 kl. 21:20 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Forliksrådene, Pilestredet 19, alminnelig domstol som har til oppgave å mekle i ekteskapssaker, saker som gjelder gjeldsstiftelse og betalingsvilkår, avtaler og kontrakter. Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Oslo hadde 1967–2004 to kretser, Vestre forliksråd og Østre forliksråd; fra 2005 er det fire forliksråd (avd. 1, 2, 3 og 4). Bystyret velger tre forliksmenn med varamenn til hvert forliksråd for fire år. Statsforvalteren foretar oppnevningen. Forliksmenn må ha fylt 25 år.