Jakob menighetshus

Revisjon per 3. nov. 2020 kl. 13:09 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Jakobs menighetshus, 1940. Foto: Esther Langberg / Oslo Museum

Jakob menighetshus, menighetshus for Jakob menighet, lå i Møllergata 46, bygget 1911–12 (ark. Bernt Lyshaug), innviet 9. aug. 1912 av sokneprest Aagaard, revet 1986. Menighetshuset var en toetasjes nyromantisk bygning med sal til ca. 150 mennesker i 2. etasje, og en mindre sal og beboelsesrom til menighetssøster og til vaktmester med familie i 1. etasje. Fra 1984 overdratt til Domkirken menighet og revet.

Fra 1887 hadde Jakob menighet fått disponere et eldre en-etasjes hus kalt «Sydens kloster» på denne adressen. Her bodde menighetssøsteren, og det ble holdt bibellesninger og ulike møter og kurs i menigheten. Ved kgl. res. av 1. mars 1898 ble eiendommen overdratt til menigheten fra kommunen, men det var behov for et større hus. Det fortelles at lyset ofte dalte av mangel på surstoff når det var mange mennesker samlet. Det ble derfor startet innsamling og forberedelse til et nytt og mer egnet bygg, noe som ble en realitet i 1912.

Sydens kloster, 1907. Foto: Hans Holmboe Vogt / Oslo Museum