Kommunerevisjonen

Revisjon per 21. mar. 2021 kl. 13:00 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Kommunerevisjonen, lovpålagt kommunal etat underlagt bystyret og kontrollutvalget. Kommunerevisjonen reviderer regnskapene for kommunens samlede virksomhet og sørger på vegne av bystyret og kontrollutvalget for tilsyn med forvaltningen i kommunen. Hovedmålet for virksomheten er å bidra til å styrke tilliten til Oslo kommunes økonomiforvaltning. Etaten har kontorer i Fredrik Selmers vei 3.

Fram til 1836 ble kommunens regnskaper revidert i Revisjonsdepartementet ved valgte ombudsmenn. Etter vedtakelsen av Formannskapslovene 1837 ble myndigheten overlatt Formannskapet, fra 1880 representantskapet (bystyret). Fra 1893 var revisjonssjefstillingen en fast stilling; dens uavhengighet av administrasjonen er siden blitt styrket. Bestemmelser om kommunerevisjon finnes i kommuneloven av 1992.