Kudskebakken

Revisjon per 23. aug. 2020 kl. 16:16 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Kudskebakken, navn på bevertningssted ved Maridalsveien i nærheten av Telthusbakken. Kudskebakken var i drift fra ca. 1750 til ca. 1870. Det ble avholdt haugianermøter på Kudskebakken, f.eks. holdt Hans Nielsen Hauge et vekkelsesmøte her i pinsen 1798, noe som førte til en av de mange arrestasjonene av predikanten. Stedet som ble drevet av familien Grøndahl fra 1790 til 1830, var et enklere bevertningssted der kusker og plankekjørere fra Sagene og bønder og husmenn fra Maridalen og Hadeland kunne få en pause og kanskje få oppstallet hesten mens de utførte handel og vandel i byen. Kuskenes hester trengte hvile av og til. Familien Grøndahl deltok i haugianerbevegelsen, se Bakkehaugen. Hauge sendte i 1801 den unge Christopher Grøndahl (f. 1784) til København for å gå i trykkerlære, se Grøndahl & Søn. Kudskebakken ble overtatt av A. D Heidekker 1831.  

Navnet ble ofte forkortet Ku-ba og kan ha gitt opphav til navnet Kuba for det nærliggende området ved Akerselva.