Lindøya naturreservat

Revisjon per 8. okt. 2019 kl. 13:59 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Lindøya naturreservatLindøya ble opprettet 27. juni 2008 og omfatter i alt 95 daa av øyas sentrale og nordlige deler. Formålet med naturreservatet er å bevare et særpreget kalkfuruskogområde med tilhørende kalktørrenger og strandområder. I tillegg omfatter området typeområdet for en forekomst av gangbergarten lindøitt. Området er artsrikt, frodig og representativt, med forekomster av sjeldne arter. Lindøya har verdi som referanseområde for urterik kalkfuruskog i Osloregionen. Hele arealet domineres av et stort, sammenhengende og meget variert bestand med kalkfuruskog. Busksjiktet er velutviklet, med bl.a. berberis, einer og geitved. Blant plantene finnes linjekonvall, knollmjødurt, maurearter, bergmynte, hjorterot og den meget sjeldne svalerot.