Lovisenberg sykehus kapell

Revisjon per 23. mar. 2021 kl. 17:56 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Lovisenberg sykehus gravkapell 2020. Foto: Sylvi Panjwani

Lovisenberg sykehus kapell, gravkapell bygget 1929 for Diakonissehuset Lovisenberg (ark. Hans Backer Fürst) som likkapell med obduksjonsrom og tatt i bruk 1930. Benyttes nå bare som gravkapell. Frontveggen ble dekorert 1943 med stort freskomaleri av Maria Vigeland.

Bygget er plassert på sykehustomten nedenfor og øst for sykehusfløyen og parkeringsplassen, så beskjedent og bortgjemt som mulig. Det var viktig for diakonissene som drev sykehuset at kapellbygningen ikke skulle sjenere de syke og deres pårørende.

Når kapellet nettopp i 1943 – under okkupasjonen – ble rikt dekorert, kan det sees i sammenheng med at det ikke så sjelden på den tid ble ønsket gravferd fra sykehuset med sykehuspresten der familien ville unngå nazi-vennlig prest fra avdødes menighet. Det unngikk man ved å holde gravferden før meldingen om dødsfallet var nådd til lokal menighet der det var NS-prest (prest tilknyttet Nasjonal Samling). Det enkle likkapellet ble ved utsmykkingen et verdigere seremonirom uten at det trengtes ekstra dekorasjon i form av blomster eller annet. Lovisenberg sykehus hørte til Gamle Aker menighet, der begge prestene fra mars 1943 tilhørte NS, og Maria Vigeland fikk sitt utkast til dekorasjon godkjent av diakonissehusets forstander i mai dette år, og utførte det i løpet av året.

Kapellet har, til forskjell fra andre gravkapell i Oslo, et alter med en plassering som gjør det, og ikke kisten med den døde, til et tydelig senter i rommet. Alteret har et antependium brodert av Valborg Vigeland, mor til Maria Vigeland. En særpreget utskåret jordkasse i tre er fra samme periode. Lysarmatur i taket og lampetter ble utført etter Maria Vigelands tegninger (1945).