Oslo Byleksikon

Oslo Byleksikon, tredje utgave, 1987

Oslo Byleksikon, oppslagsverk med vekt på steder, bygninger og historiske hendelser i Oslo. Tidligere har Oslo Byleksikon kommet ut i fem papirutgaver. Første utgave (1938) var planlagt og redigert av geografen Aksel Arstal og gitt ut av Johan Grundt Tanum. Aksel Arstad skrev i forordet i 1938 at Boka skal inneholde det en osloboer bør vite om den byen og den omegnen han jamleg ferdes i og dette har siden vært en fellesnevner for alle byleksikonene. Andre utgave (1966) var en redigert og utvidet utgave ved Carl Just, utgitt av H. Aschehough & Co. (W. Nygaard). Tredje utgave (1987) ble gitt ut av Kunnskapsforlaget i samarbeid med Selskabet for Oslo Byes Vel. Oppslagsverket hadde omkring 4700 artikler med mer nøktern informasjon enn de tidligere utgavene.

Fjerde utgave (2000) av Oslo Byleksikon kom ut til byjubileet i 2000 med en økning av artikkelstoff, større format og en egen kartdel. Fjerde utgave var også et samarbeid mellom Kunnskapsforlaget og Selskabet for Oslo Byes Vel. Femte og siste papirutgave (2010) av Oslo Byleksikon ble gitt ut av Kunnskapsforlaget i samarbeid med Bymuseet og Selskabet for Oslo Byes Vel. Antall artikler økte fra ca. 5500 til 6100.

Oslo Byleksikon på nett

Den digitale versjonen av Oslo Byleksikon eies og driftes av Selskabet for Oslo Byes Vel. Den første lanserte digitalutgaven er en betaversjon som bygger videre på femte papirutgaven fra 2010. Artiklene er sortert og kategorisert og skal oppdateres samt illustreres. Har du spørsmål eller kommentarer knyttet til Oslo Byleksikon på nett, kan du sende epost til: post@oslobyleksikon.no


Bidragsytere

Ansvarlig redaktør: Ole Rikard Høisæther, generalsekretær ved Selskabet for Oslo Byes Vel

Prosjektleder: Astrid Ledang, kommunikasjonsansvarlig i Selskabet for Oslo Byes Vel

Øyvind Reisegg

Knut Are Tvedt

Geir Thorsnæs

Helge Høifødt

Trond Olav Svendsen

Sylvi Baardseth Panjwani

Torstein Arisholm

Ta gjerne kontakt på epost: post@oslobyleksikon.no