Peststøtten

Revisjon per 21. feb. 2020 kl. 23:32 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Peststøtten, Oslos eldste offentlige monument, en gravstøtte av kalkstein med et kors på toppen, avduket i 1654. Den står plassert ved inngangen til Krist kirkegårdHammersborg. Den ble reist ved en massegrav fra siste gang byen ble rammet av en pestepedemi, en byllepest sommeren 1654. Akershus garnison og byens borgere fikk snart behov for en ny kirkegård for å begrave det store antallet døde. Kirkegården ble anlagt like utenfor byen, på Hammersborg, hvor det allerede stod en liten kirke.

Monumentet har følgende innskrift:

«JESU CHRISTO TIL ÆRE SOM OPUÆCKER DE DØDE ER DENNE KIRCKEGAARD I DEN STORE PESTIS TID AO 1654 ANORDNET AF HANS JACOBSØN SCHØRT K.M. OBERSTE OC COMENDANT PAA AGERSHUS DA I STATHOLDERS W.H. GREGERS KRABBIS FRAVÆRELSE I SLOTSLOV FORORDNET  EFTER BISPENS M HENNIG STOCHFLETS BEFALING AF SOGNEPRESTEN H. MICHEL PEDERSØN ESCHOLT DEN 18 OCTOBRIS INDVIET. VED TØYHUUSFORVALTEREN CAPT LAVRITS PEDERSØNS INSPECTION INDHEGNET

DEN FØRSTE HER VDI BEGRAFVEN VAR ARNE SIVARDSØN SOLDAT AV WANG SOGN»

I forbindelse med senerere restaurering av kirkegården har støtten blitt renset og inskripsjonen oppfrisket.