Søndre Lindeberg borettslag

Søndre Lindeberg borettslag, OBOS-borettslag som består av fire terrasseblokker og 10 rekkehus med til sammen 195 leiligheter, oppført av AS Selvaagbygg 1977. Adresser til Jerikoveien.