St. Hallvard-medaljen

Revisjon per 10. mar. 2023 kl. 09:57 av KAT (diskusjon | bidrag)

St. Hallvard-medaljen, innstiftet 1950, tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo by eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Utdelingen skal fortrinnsvis skje på St. Hallvards dag, 15. mai, og forestås av St. Hallvard-komiteen, som består av ordfører og forretningsutvalget. Medaljen ble første gang utdelt i 1956.

Tildelinger
1956 Arnstein Arneberg, Randolf Arnesen, Arno Berg, Gerhard Fischer, Rachel Grepp, Paul Hartmann, Hieronymus Heyerdahl, Sverre Iversen, Per Kviberg, Arthur Nordlie, Magnus Poulsson, Anna Sethne, Halvdan E. Stokke, Sigrid Syvertsen
1957 Rolf Gjessing, Harald Hals, Almar Lund, Haavard Martinsen, Carl Müller
1958 Ulrik Hendriksen, Rolf Hofmo, Yngvar Kjelstrup, Johan Lofthus, Marius Røhne, Ragnhild Schibbye, Martin Strandli
1959 Harry Fett
1960 Trygve Nilsen, Rolf Stranger
1961 Ingen utdeling
1962 Carl Just, Halfdan Wigaard
1963 Ingen utdeling
1964 Aasny Stoltenberg, Gunvor Vogt
1965 Carl Semb
1966 Laura Nadheim, Karen Kampmann Bothner
1967 Eyvind Alnæs, Katy Due, Anders Grasmo, Alfhild Hovdan, Eugen Johannessen, Henny Ording
1968–69 Ingen utdeling
1970 Einar Gerhardsen, Chr. L. Jensen, Arild Sandvold, Egil Storstein, Arnfinn Vik
1971 Egil Werner Erichsen, John Johansen, Hjalmar Larsen, Alf Rolfsen, Signy Stamnes
1972–73 Ingen utdeling
1974 Chris Bruusgaard, Georg Eriksen, Gerda Evang, Harald Frøshaug, Omar Gjesteby, Erling Hagen, Nils Houge, Lars Ljøgodt, Gunnar Nielsen
1975 Gunnar Bech, Øystein Egelund, Brita Paus, Hans Sundrønning
1976 Brynjulf Bull, Ole Bjune, Eva Kolstad, Jakob Vaage
1977 Viktor Gaustad, Lille Graah, Rolf Stenersen, Knut Tvedt
1978 Vera Fjeldstad, Tor-Albert Henni, Jon Kojen, Hallvard Vislie, Fredrik Chr. Wildhagen
1979 Ingen utdeling
1980 Jenny Haugen, Petter Koren, Birgit Sunnaas
1981 Anne Nilsen, Arne Sandbue, Christian Bruusgaard, Odd Kjus
1982 Einar Bergsland, Rolf Karlsen, Hjørdis Lundh
1983 Else Marit Larsen, Ragnar Falck Anderssen, Bergljot Gudim, Svein Fakset, Ragnhild Eriksen, Boris Hansen
1984–85 Ingen utdeling
1986 Sofie Helene Wigert, Erik Sture Larre, Fredrik Mellbye, Olav Selvaag, Gösta Åbergh, Mariss Jansons
1988 Bjørn Bjørnseth, Merle Sivertsen, Ivar Mathisen, Odd Wivegh, Nanna Lynneberg, Willy Enersen, Odd Wien, Odd Gjesteby
1989 Grete Waitz, Kaare Kopperud, Mentz Schulerud, Petter Ludvigsen
1990 Ingen utdeling
1991 Erik Melvold, Nico Demetriades, Torstein Grythe, Wenche Foss, Rønnaug Johansen
1992 Ingen utdeling
1993 Mosse Jørgensen, AlbertNordengen, Trygve Flagstad
1994 Ingen utdeling
1995 Henriette Bie Lorentzen, Thorleif Kleve, Frode Rinnan, Jan Hemsvik
1996 Per Aabel
1997 Thor Heyerdahl
1998 Ingen utdeling
1999 Bernt H. Lund
2000 Rolf Nyhus, Njaal og Erna Djurhus, Hans Svelland
2001 Ingen utdeling
2002 Aud Schønemann, Rigmor Andresen
2003–05 Ingen utdeling
2006 Gunnar Stålsett
2007 Tor Holtan-Hartwig, Kjetil André Aamodt
2008 Hjalmar Kielland
2009 Gunnar Sønsteby
2010 Børre Rognlien
2011 Kari Svendsen
2012 Ingen utdeling
2013 Per Ditlev-Simonsen, Tor Sannerød, Inger Seim, Ann-Marit Sæbønes
2014 Thomas Thiis-Evensen
2015 Jorun Valeur Bekkby, Christian Ringnes, Fakhra Salimi
2016 Erling Lae, Martin Mæland
2017 Marianne Lind, Lillebjørn Nilsen
2018 Lars Saabye Christensen
2019 Sissel Rønbeck, Ida Fossum Tønnessen
2021 Nasreen Begum, Knut «Kuppern» Johannesen
2022 Magnhild Sørbotten, Aashild Korsgaard
2023 Amund Kveim
Medaljen blir ikke utdelt hvert år