Vor Frælsers Kirkegaard

Revisjon per 1. mar. 2020 kl. 16:17 av Helge (diskusjon | bidrag) (geotag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Vor Frælsers Kirkegaard, området rundt Vår Frelsers Kirke (Oslo Domkirke), planert og omgitt av en gråsteinsmur samtidig med at kirken ble bygd, og innviet sammen med den 1697. Kirkegården omfattet den østre delen av nåværende Stortorvet, og strakte seg ned til Dronningens gate. Den ble nedlagt 1808 etter at det 1807 var innkjøpt ny begravelsesplass for menigheten (Vår Frelsers grlund). I krypten under kirken var det også gravsteder frem til 1805, da det kom forbud mot begravelser i kirkene. De fleste kistene er fjernet, men flere står fremdeles i krypten.

Ved kirkegårdsmuren på kirkens sørside (Urtegården) lå fra vest mot øst fire private gravkapeller for familiene Anker og Vogt (begge revet 1818), Collett og Leuch (bygd sammen til sprøytehus ca. 1842). Et gravsted med dispensasjon fra 1810 for biskop Lumholtz med hustruer, er fortsatt i behold ved Vår Frelsers kapell.

Etter 1814 ble den nedlagte kirkegården planert og en del lagt ut til torv. Muren med hvelvet port foran kirken ble revet 1819, og området ble lagt til Stortorvet, mens resten av kirkegården 1823 ble utlagt til park. Basarene ble oppført langs kirkegårdsmurene 1841–58.