Åkeberg

Åkeberg, (norrønt Valkabjargir, Valkaberg, antagelig av Valki, populærform av mannsnavnet Valgarðr), høydedrag mellom Kampen og Grønlandsleiret, omfattet tidligere også Enerhaugen. Her var det stort mannefall under kampene vinteren 1200 mellom birkebeinerne og bondehæren. Håkon Håkonssons borganlegg på Åkeberg lå sannsynligvis på Enerhaugen. Området hørte senere til Oslo Ladegård, og ble kjøpt av staten 1843. Toppen av høydedraget ble sprengt vekk under anlegget av Botsfengselet 1845–51.