Åkeberg barnehjem

Åkeberg barnehjem, tidligere kommunalt barnehjem som holdt til i den staselige murvillaen, som opprinnelig var bygd i 1877 som bolig for enkefru Thora Roscher (1824–1904) i Åkebergveien 23 (ark. Jacob Wilhelm Nordan). Eiendommen ble overtatt av Nasjonalforeningen mot tuberkulose i 1921 til bruk som barnehjem. Om- og påbygd med en ny fløy 1928 (ark. Henrik Nissen). Rundt 1960 bodde det 68 barn på barnehjemmet, som da var et midlertidig hjem for barn med foreldre eller søsken som hadde tuberkulose. Nå holder Åkeberg barnehage til her, en kommunal avdelingsbarnehage med plass til 99 barn i alderen 0–6 år.