Åsland (plass)

Åsland, tidligere plass under Slime gård, lengst sør i Oslo ved grensen til Nordre Follo, der Åsland pukkverk ligger nå. Revet i forbindelse med byggingen av Europaveien E 6.