Åsliveien

Åsliveien, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Raschs vei til Skogroveien. Navn vedtatt 1922; skogeiendommen Åslien omfattet området i skråningen øst for Ekebergveien mellom Raschs vei og Sandstuveien. Veien het tidligere (1919–22) Nybyggerveien.