Æreslunden

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Dobbeltgraven til Rolf Wickstrøm og Viggo Hansteen på flaten ved foten av Æreslunden. 2023 Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon

Æreslunden, del av Vår Frelsers gravlund. Æreslunden er anlagt i et parkmessig opparbeidet område på gravlundene. Ideen om å samle gravene til våre betydeligste kvinner og menn i en spesiell æreslund ble først fremsatt i 1903. Derfor er mange gravlagt utenfor lunden. Etter 1981 er det ikke opprettet nye graver i Æreslunden.

Gravlagte i Æreslunden

(kronologisk etter gravstedenes opprettelse)

Hans Gude (1825–1903), maler
Henrik Ibsen (1828–1906), dikter og dramatiker
Suzannah Ibsen (1836–1914), Henrik Ibsens hustru
Sigurd Ibsen (1859–1930), Henrik Ibsens sønn, politiker
Bergliot Ibsen (1869–1953), Sigurd Ibsens hustru, datter av Bjørnson
Tancred Ibsen (1893–1978), sønn av S. Ibsen, filmregissør
Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), dikter og politiker
Karoline Bjørnson (1835–1934), gift med Bj. Bjørnson
Johan Sverdrup (1816–92), politiker
Johan Svendsen (1840–1911), komponist
Thorvald Lammers (1841–1922), komponist
Mally Lammers (1850–1929), sangerinne
 Thomas Fearnley (1841–1927), maler
Rikard Nordraak (1842–66), komponist
Jørgen Løvland (1848–1922), politiker
Axel Heiberg (1848–1932), forretningsman og konsul
Johan Halvorsen (1864–1935), komponist og dirigent
Iver Holter (1850–1941), komponist og dirigent
Christian Krohg (1852–1925), maler
Oda Krohg (1860–1935), maler
Erik Werenskiold (1855–1938), maler
Bjørn Bjørnson (1859–1942), sønn av B. og K. Bjørnson, teatersjef
Marcus Thrane (1817–90), arbeiderleder
Rolf Wickstrøm (1912–41), fagforeningsleder
Viggo Hansteen (1900–41), høyesterettsadvokat og politiker
Johanne Dybwad (1867–1950), skuespiller
N. Chr. Ditleff (1881–1956), forfatter og diplomat
Herman Wildenvey (1886–1959), dikter
Edvard Munch (1863–1944), maler
Olaf Bull (1883–1933), dikter
Sigurd Hoel (1890–1960), forfatter
C.J.Hambro (1885–1964), politiker og pressemann
Kaja Eide Norena (1884–1968), sangerinne
Martin Tranmæl (1879–1967), politiker og redaktør
Arnulf Øverland (1889–1968), dikter
Alf Prøysen (1914–70), forfatter og visesanger
Ludvig Irgens Jensen (1894–1969), komponist
Klaus Egge (1906–79), komponist
Borghild Hammerich (1901–78), leder for Danskehjelpen