Økonomi- og næringslivshistorie i Oslo

Det området som i dag utgjør Oslo, var for en generasjon eller to siden dominert av to næringsgrener – jordbruk og storindustri, den ene nå så godt som utdødd, den andre drastisk redusert. Jordbruket var flere tusen år gammelt og hadde skapt grunnlaget for fremveksten av bysamfunnet, industrien knapt hundre år, men hadde omskapt dette lille bysamfunnet av håndverkere og kjøpmenn til en storby. Næringslivet i dagens Oslo er preget av tjenesteytende virksomhet, handel, bank- og forsikringsvesen og utdanning. Byen er Norges administrative og finansielle sentrum i kraft av sin posisjon som hovedstad, som knutepunkt i landets samferdsel, og på grunn av den økonomiske utvikling som fikk sitt store oppsving fra midten av 1800-tallet og siden har tilpasset seg et skiftende marked.

Les mer:

Jordbrukshistorie

Industri- og handelshistorie

Butikkhandel