Ørebladet

Ørebladet, dagsavis i Oslo, grunnlagt 1891. Bladet representerte en krets av «yngre konservative», som fant de tradisjonelle partigrensene for snevre. Opphørte i november 1924, da forlagsretten ble overtatt av Tidens Tegn, som forandret bladets navn til «Oslo Aftenavis». Holdt til i Akersgata 49 (Dagbladet-gården)