Østli Søndre

Østli Søndre, Sandstuveien 57, eiendom som ble utskilt fra en stor skogseiendom på 514 mål med gnr. 160/16, som igjen var utskilt fra Abildsø i 1905. På eiendommen var det i mellomkrigstiden leirtak og produksjon av stubbloftsleire. På den andre siden av veien lå bruket Østli, gnr. 149/6, opprinnelig husmannsplass under Ryen, nå revet.