Østmarkas Venner

Østmarkas Venner, interesseorganisasjon for bevaring av Østmarka, etablert 1966. Østmarkas Venner arbeider for å beskytte Østmarka mot ytterligere boligbygging, tekniske anlegg som kraftlinjer og avfallsdeponier, veier og uvettig skogsdrift. Foreningen har bl.a. bidratt til opprettelsen av to naturreservater i Østmarka, utredet og foreslått friluftsområder etter Markaloven og stått bak forslaget om opprettelse av nasjonalpark i hjertet av Østmarka.