Akersborg terrasse

Akersborg terrasse, Ullevål, bydel Nordre Aker, blindvei nordøstover fra Ullevålsalléen. Oppkalt 1937 etter eiendommen Akersborg, utskilt fra Store Ullevål, som den ble lagt igjennom.

Bebyggelsen består av toetasjes rekkehus i mur med 39 leiligheter oppført 1936–37 (ark. Karl Stenersen). I nr. 43 bodde forfatteren Johan Borgen (1902–79) fra 1939, bortsett fra en del av krigsårene, til han flyttet til Hvaler 1968.