Akerselvens Brugseierforening

Akerselvens Brugseierforening, stiftet 1867 av bedrifter ved Akerselva eller dens tilløp med formål å beskytte brukenes felles vannforsyningsinteresser. Kjøpte 1876 alle vannrettigheter i Nordmarka og tok på seg fløtingen. Inngikk avtale med Christiania om kommunal vannforsyning 1885. Akerselvens Brugseierforening ble oppløst 1953, og kommunen overtok foreningens aktiva, rettigheter og plikter.